ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА ОПРЕДЕЛИЛА 41 МИЛИОН ДИНАРА ЗА 61 ПРОЈЕКАТ ВИСОКООБРАЗОВНИХ УСТАНОВА У АП ВОЈВОДИНИ

Покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност проф. др Зоран Милошевић уручио је решења представницима високообразовних установа из АП Војводине које су добиле средства у висини од 41 милион динара за 61 пројекат, а на основу три јавна конкурса: за финансирање научноистраживачких пројеката националних мањина – националних заједница у Аутономној покрајини Војводини, за пројекте који се баве истраживачко-уметничким стваралаштвом у области уметности и краткорочне пројекте од посебног интереса за одрживи развој у Аутономној покрајини Војводини.