POKRAJINA REGRESIRA PREVOZ ZA VIŠE OD DVE HILJADE STUDENATA

Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost je u ovoj godini, za regresiranje prevoza studenata u međugradskom, odnosno, međumesnom saobraćaju na teritoriji AP Vojvodine, obezbedio 20 miliona dinara. Sredstva za regresiranje prevoza namenjena su za budžetske studente, za studente koji nisu korisnici usluga smeštaja i ishrane u studentskom centru i koji ne koriste stipendije i kredite.

Pravo na ova sredstva ostvarile su na osnovu Javnog konkursa, 30 lokalnih samouprava. Njihovim predstavnicima je danas, tim povodom, pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prof. dr Zoran Milošević uručio ugovore i rešenja o dodeli novčanih sredstava.

Obraćajući se prisutnim predstavnicima opština,  prof. dr Zoran Milošević je naglasio da je reč o jednoj obavezi i jednom pravu, budući da i opštine, kao i predstavnici Pokrajinske vlade vode računa o mladim naraštajima koji su se opredelili da studiraju.

„Neki od studenata dolaze u Novi Sad, tu su u studentskim domovima, a neki ostaju u svojim sredinama i svakodnevno putuju. Mi smo dužni da im pomognemo, jer je to naša obaveza, rekao je Milošević i dodao da je budžet Autonomne pokrajine Vojvodine sa 63 milijarde u 2016. narastao na 70 milijardi i da je to najbolji pokazatelj da su svi zajedno dobro radili.

„Kada kažemo da je zaduženost budžeta sa 17 procenata pala na 13 procenata, to znači da opet zajedno radimo, jer jedan budžet govori koliko su usaglašeni drugi budžeti. Ono što je za visoko obrazovanje svaki fakultet, visoka škola i institut, to je za Pokrajinu svaka opština. Sve što se dobro uradi u opštini, oslika se na ono što se radi u AP Vojvodini“, naglasio je Milošević.

Milošević je na kraju izrazio nadu da će i naredne godine zajedničkim snagama, dobrim finansijama i solidarnošću, verujući da je ljudski kapital najveća vrednost, poraditi na boljoj budućnosti mladih. Pokrajinski sekretar Milošević podsetio je da je Sekretarijat pružio ruku partnerstva ne samo lokalnim sredinama, nego i studentima i njihovim roditeljima, i to kroz kulturno-sportske vaučere, zimske rekreativno-edukativne aktivnosti i rehabilitaciju studenata sa invaliditetom.