POČELA 15. CT ŠKOLA

 U Amfiteatru rektorata Univerziteta u Novom Sadu danas je otvoren 15. po redu Edukativni seminar iz kompjuterizovane tomografije. Pozdravljajući prisutne lekare specijaliste iz ove oblasti, pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, prof. dr Zoran Milošević istakao je da je upotreba CT aparata postala imperativ u savremenoj dijagnostici.

„Danas imamo priliku da svedočimo o ulozi informacionih tehnologija u poljoprivredi, zatim IT sektor koji  predstavlja posebnu vrednost Novog Sada, ali kada se sve to radi tamo gde smo zaista  pozvani da budemo istinski altruisti – u medicini, onda je to za svaku pohvalu. Iza ovakvih projekata osim Univerziteta u Novom Sadu, stoji i Pokrajinska vlada, pre svega zbog toga što ova praksa najbolje svedoči o kvalitetu naučnoistraživačke delatnosti, na čemu će se u narednom periodu još više insistirati“, rekao je Milošević.

Lekari Centra za radiologiju Kliničkog centra Vojvodine, u okviru Centra za kontinuiranu edukaciju u zdravstvu Medicinskog fakulteta  u Novom Sadu, pokrenuli su CT školu 2003. godine, kao prvi edukativni seminar te vrste u Srbiji i regionu. Škola je do sada imala više od 1.000 polaznika.

Kompjuterizovana tomografija predstavlja moćan dijagnostički modalitet, čije se mogućnosti ubrzano razvijaju, jer se  kompjuterska nauka  u savremenom svetu izuzetno dobro razvija, a sa njom  i mogućnosti u radiologiji.

Kliničari svih specijalnosti sve više postaju zavisni od radioloških nalaza da bi postavili dijagnozu, pratili efekat terapije, preoperativne, postoperativne, kao i postiradiacione komplikacije.