ОТВОРЕНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ И КОНКУРЕНТНОСТ ЕВРОПСКИХ ЗЕМАЉА: ДОСТИГНУЋА – ИЗАЗОВИ – МОГУЋНОСТИ“

Висока пословна школа струковних студија из Новог Сада у сарадњи са Туристичком организацијом Војводине организатор је тродневне Научно-стручне конференције „Привредни развој и конкурентност европских земаља: Достигнућа – Изазови – Могућности“.

Конференција се одржава уз подршку Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност, Фонда АП Војводине „Европски послови“ и Института за економику пољопривреде из Београда.

Учеснике Конференције поздравила је помоћница у Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност, Јелена Станић Марић, која је том приликом истакла да Секретаријат кроз своје пројекте подржава развој струковних студија у Војводини, а да значајно место у томе има Висока половна школа струковних студија.

„Наша подршка је усмерена кроз конкурсе које финансирамо, посебно када је реч о развојно-истраживачким пројектима и међународним скуповима, као што је овај, такође и инфраструктурним пројектима. Дакле, једним широким сетом мера и активности, подршка Секретаријата је усмерена на побољшању квалитета рада и студирања на овим високошколским институцијама“, рекла је помоћница Станић Марић.

Према речима Јелене Дамњановић, директорке Високе пословне школе, посебан нагласак на Конференцији биће дат привредном развоју и конкурентности Републике Србије у контексту развоја односа са Европском унијом и њеног положаја на „Новом путу свиле“.

Директорка Туристичке организације Војводине, Наташа Павловић, истакла је да у оквиру врло значајних тема ове Конфереције, посебно место заузима рурални развој и туризам, као и ИПАРД фондови, који су врло значајни у смислу туристичке делатности.

Учесници Конференције  из Русије, Бугарске, Швајцарске, Турске, Словеније, Хрватске, Црне Горе, Македоније и Србије, имају прилику да прикажу сопствена научноистраживачка достигнућа, упознају се са достигнућима других аутора, успоставе различите облике међусобне сарадње и заједнички креирају предлоге мера и препоруке за унапређење привредног развоја и конкурентности европских земаља. Такође, имају прилику да прате предавања о Еуроазијској економској унији, пројекту новог пута свиле и могућностима које он пружа за стране инвеститоре.