ОТВОРЕНА КОНФЕРЕНЦИЈА „МОСТОВИ МЕДИЈСКОГ ОБРАЗОВАЊА 2019.“

Конференција „Мостови медијског образовања 2019.“, једанаеста по реду, свечано је отворена данас на Филозофском факултету, у оквиру Одсека за медијске студије у Новом Саду.

Учеснике конференције поздравила је мр Катарина Ковачевић, подсекретар у покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност, која је том приликом истакла да вреднујући знање као основну меру свих делатности, Секретаријат подржава активности научних институција које, управо кроз конференције, размену искустава и мишљења, на најбољи начин репрезентују рад наших установа на међународном нивоу.

„Свесни чињенице да је дигитализација неодвојиви део образовног процеса у будућности, наша обавеза није само да пратимо савремене токове технолошког развоја, већ да заједно допринесемо, путем информационо-комуникационих технологија, да и медијско образовање, на прави начин, заживи у нашим високообразовним институцијама, како развијањем медијске писмености, тако и кроз интензивну медијску праксу“, казала је подсекретар Ковачевић.

На конференцији ће своје научне радове представити стручњаци, истраживачи, представници академске заједнице и студенти докторских студија из области медијског образовања и медија.

Тематски оквир конференције фокусиран је на неколико поља, као што су: медијска пракса, медијска писменост, интернет, образовање за медије, мањине и маргинализоване групе на интернету, избеглице и дигитално окружење, као и на феномен „фејк њуза“.

Одсек за медијске студије основан је 2004. године и налази се међу најмлађим одсецима Филозофоског факултета.