ОТВОРЕНА КОНФЕРЕНЦИЈА ИПА ПРОЈЕКТА – ВОБАНИСТА

Пројекат под називом „Ноћно небо Војводине и Бач-Кишкуна као нова туристичка атракција“ – ВоБаНИСТА, који се реализује у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија данас је отворен на конференцији на Природно-математичком факултету у Новом Саду. Отварању конференције присуствовала је и подсекретар у Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност, проф. др Светлана Михић.

Предвођен Фондацијом астрономске опсерваторије из Баје, пројекат окупља научне сараднике и професоре са Природно-математичког факултета у Новом Саду, као и чланове астрономских удружења из Новог Сада и Бачке Паланке, у циљу коришћења нетакнутог потенцијала регије Војводина/Бач-Кишкун, који се огледа у квалитету ноћног неба, природним резерватима И културном наслеђу и њиховом развоју у нове туристичке атракције овог региона.

Пројекат ће бити реализован путем конструкције јединствене мобилне опсерваторије која ће туристима омогућити посматрања астрономских објеката какви су планете, звездана јата и галаксије, као и појава на нашој матичној звезди Сунцу, првенствено са подручја заштићених природних резервата, али и из градских средина. Ово ће подразумевати сарадњу са туристичким организацијама и учешће у фестивалима и другим догађајима који имају туристички значај у овом региону. Биће реализоване и радионице које ће имати за циљ да укажу на проблем светлосног загађења, као и астрономски кампови на Фрушкој гори.