OTVOREN 8. MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP MCP-CE 2018.

U amfiteatru Rektorata Univerziteta u Novom Sadu danas je otvoren osmi po redu Međunarodni naučni skup o industrijskoj proizvodnji i inovacijama. Reč je o konferenciji koja predstavlja vodeći događaj u polju masovne proizvodnje prema individualnim zahtevima kupaca, digitalizacije i otvorenih inovacija u Evropi. Skup je pozdravio dr Sabolč Halaši, pomoćnik u pokrajinskom sekretarijatu za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, koji je tom prilikom istakao da Fakultet tehničkih nauka, koji je organizator skupa, osim što predstavlja naveći fakultet na Univerzitetu u Novom Sadu, sa više od 14.000 studenata, je i lidera novih trendova na tržištu rada.

„Ova konferencija je važno mesto za mlade istraživače, jer će imati priliku da čuju korisne informacije o masovnom prilagođavanju i personalizaciji, kao i o otvorenim inovacijama, počev od toga kako ostvariti  profit za industriju i fakultete“, rekao je pomoćnik Halaši i dodao da Sekretarijat kroz svoje programe i projekte pomaže visokoškolske ustanove na teritoriji AP Vojvodine, ali podržava i saradnju između privrede i nauke. Ta podrška ove godine iznosi 25 miliona dinara, naglasio je Halaši i dodao da je Konkurs za ovaj program i dalje otvoren.

Ove godine akcenat Konferencije, na kojoj učestvuje 60 istraživača iz 14 zemalja Zapadne Evrope, SAD i Saudijske Arabije,  stavljen je na „digitalno potrošačko iskustvo“, kako bi se naglasila trenutna globalna industrija i marketinški trendovi, koji otvaraju beskrajne mogućnosti za potrošače i izražavanje njihove individualnosti i kreativnosti, a pružaju i priliku za inovacije i nove poslovne modele.