ОКРУГЛИ СТО О СТВАРАЊУ НАЦИОНАЛНОГ МОДЕЛА СТУДЕНТСКЕ ПРАКСЕ ОДРЖАН У НОВОМ САДУ

У Плавој сали Скупштине града Новог Сада данас је одржан Други округли сто о стварању Националног модела студентске праксе, под називом: „Мој град – мој избор – моја каријера“, којим Министарство просвете, науке и технолошког развоја жели да помогне стварање трајног партнерства између центара за развој каријере високошколских установа, локалних самоуправа и привреде. Идeja je дa сe студeнтимa oмoгући дa свoja првa прaктичнa рaднa искуствa стeкну у тoку студиja, дa усaвршe свoje пoслoвнe вeштинe и прeдузeтничкe кoмпeнтeнциje.

Састанку су присуствовали: министар просвете, науке и технолошког развоја, Младен Шарчевић, покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност, проф. др Зоран Милошевић, ректор Универзитета у Новом Саду, проф. др Душан Николић,градоначелник Новог Сада,  Милош Вучевић, председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж, као и генерални секретар Сталне конференције градова и општина Ђорђе Станичић.

Министар просвете, науке и технолошког развоја, Младен Шарчевић, нaглaсиo je дa je министaрствo прeпoзнaлo знaчaj прeдузeтничкoг oбрaзoвaњa oд нajрaниjeг узрaстa младих, oд oснoвнe шкoлe дo факултета, те да је примена теоријског знања веома битна како за студенте, тако и за послодавце.

„Захваљујући Савету послодаваца, односно, телу које је предвиђено да функционише у оквиру новог Закона, стећи ће се бољи увид у то шта је заиста потребно тржишту рада. Спознаћемо шта је боље финансирати у студирању, како не бисмо преоптеретили биро рада одређеним струкама. Са друге стране, чућемо од послодаваца њихово мишљење о раду младих људи на пракси, па чак и након њиховог запослења. Постојаће својеврсна ранг листа која ће излазити на порталу Министарства просвете, па ће на тај начин они који желе да упишу одређени факултет имати прилику да виде да ли је то у датом тренутку добар избор“,  истакао је министар Шарчевић.

Поздрављајући присутне, секретар Милошевић нагласио је да досадашња пракса Универзитета, кроз Центар за развој каријере, факултета, покрајинских секретаријата, локалних самоуправа и привреде, није без резултата, чак напротив.

„Свако од нас је носио и носи део одговорности, кроз различите приступе „проблему“, али увек са истим циљем – запошљавање младих кроз политику подршке бољој повезаности образовања, науке и привреде. Из угла Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност, то су пројекти: „Право на прву шансу“, додела средстава за даровите студенте установама високог образовања и програм сарадње научноистраживачких организација и привреде“, рекао је Милошевић.

Округли столови, који ће након Београда и Новог Сада, бити организовани и у осталим студентским центрима: у Крагујевцу, Нишу и Новом Пазару, имају за циљ да свако од учесника да активан допринос стварању Националног модела.