ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ О ЗДРАВЉУ СТУДЕНАТА

Предавање на тему: „Здравље студената – фактори ризика“ одржано је данас у препуном Амфитеатру централне зграде Универзитета у Новом Саду. Предавање је намењено студентима прве и друге године, а организовано је у сарадњи са Савезом студената и Студентским парламентом.

Тим поводом заменица покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност проф. др Душица Ракић, излагала је на тему под називом: „Ризична понашања студената у 21. веку“, а међу предавачима су били проф. др Артур Бјелица са темом: “Хумани папилома вирус и карциногенеза“ и проф. др Милена Митровић која је одржала предавање на тему шећерне болести.

Предавања представљају део пројекта: „Здравствено понашање студената – користи и ризици“, чији је носилац Медицински факултет у Новом Саду, а финансиран од стране Покрајинске владе, односно Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност.

Будући да систематски прегледи студената више нису обавезни за упис семестра или школске године, врло често изостаје рана детекција последица ризичног понашања, као што су: нередовне посете лекару, незаштићени сексуални односи, неправилна исхрана, физичка неактивност, злоупотреба дувана, алкохола и дрога.

Управо због тога овај пројекат, као и едукативни семинари, имају за циљ повећање нивоа свести и знања студената о последицама ризичног понашања, али и усвајање здравих стилова живота који представљају важну детерминанту здравственог стања популације студената и сматрају се главним фактором за очување и унапређење здравља.