ОДРЖАНЕ КОНФЕРЕНЦИЈА „У СУСРЕТ ПРОБЛЕМИМА ЗАПОСЛЕНИХ И ТРЖИШТА РАДА“

Годишња конференција Покрајинског социјално-економског савета и социјалних партнера под називом „У сусрет проблемима запослених и тржишта рада“ окупила је данас у покрајинској Скупштини представнике републичких и покрајинских органа власти, синдиката, локалних самоуправа са територије Војводине, филијала националне службе за запошљавање, регионалних развојних привредних комора и агенција, инспекција, фондова и завода, као и чланове републичког и покрајинског социјално-економског савета, са циљем да се свестрано сагледају савремени изазови тржишта рада. Конференцији је присуствовала мр Катарина Ковачевић, подсекретар у Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност.

Учесници конференције су разматрали проблеме привреде и запослених, посебно недостатак радне снаге на тржишту, ,,одлив“ како неквалификоване, тако и квалификоване и високообразоване радне снаге, а изведене су и оцене и предложене мере за побољшање постојећег стања. Окупљени око ових значајних социјалних тема, присутни су данас имали прилику да сазнају све појединости о актуелним економским и социјалним показатељима у Србији и АП Војводини из угла синдиката, посматрано кроз аспект више индикатора, као и о амбијенту у коме послује домаћа привреда са аспекта послодаваца у Војводини.

Конференцију је отворио потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам, Иван Ђоковић, и, као председавајући Покрајинског социјално-економског савета, изнео је виђења и закључке у погледу положаја запослених и изазовима тржишта рада у условима демографских промена, те закључке у погледу привредних активности.

Истиче се да се економија у последњих неколико година трансформисала у растућу економију са ниском инфлацијом, елиминисаним фискалним дефицитом, опадајућим јавним дугом, стабилним банкарским системом и опоравком тржишта рада.

Међутим, брзина раста домаће привреде је недовољна да би се сустигле земље из региона, које су чланице Европске уније. Основу за одржавање и даље убрзање привредне активности би требало да омогући наставак структурних реформи, као и повећање инвестиција и производне активности у извозно оријентисаним привредним делатностима, посебно оним које носе већу додатну вредност.

Учесници конференције су били и председник Уније послодаваца Србије, Милош Ненезић, председник Савеза самосталних синдиката Србије, Љубисав Орбовић, председник Уједињених гранских синдиката „Независност“, проф. др Зоран Стојиљковић, председник Савеза самосталних синдиката Војводине, Горан Милић, председник Покрајинског одбора УГС „Независност“ за Војводину, Милојица Живковић, и председник Уније послодаваца Војводине, Станко Крстин.