ODRŽANA UVODNA KONFERENCIJA O CELOŽIVOTNOM UČENJU

Uvodna konferencija o celoživotnom učenju (KEY – Keep Educating Yourself), održana je danas u Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu. Konferencija je deo projekta koji je finansiran sredstvima Erazmus + programa Evropske unije.

Tim povodom prisutne je pozdravila mr Katarina Kovačević, podsekretar u Pokrajinskom sekretarijatu za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost koja je istakla da ima posebnu čast da prisustvuje konferenciji u ustanovi sa tradicijom od 1952. godine, školi ,,čiji je dobar razvitak moralno unapred zagarantovan“, jer se bavi upravo obrazovano-vaspitnim procesom, edukacijom vaspitača koji će presudno uticati na utemeljenje osnovnih ljudskih vrednosti kod dece predškolskog uzrasta, rekla je podsekretar Kovačević i dodala: „Svesni  činjenice da je najveći kapital savremenog društva znanje, Sekretarijat svesrdno podržava akreditovane visokoškolske ustanove, kroz niz odobrenih i realizovanih projekata kako prethodne, tako i ove godine. Kroz razvojnoistraživačke projekte visokih škola strukovnih studija sa teritorije AP Vojvodine u 2018. godini, Sekretarijat je finansirao 14 projekata, od toga dva projekta dolaze iz vaše škole“, rekla je Kovačević.

Konferencija okuplja više od 80 aktera i praktičara u sistemu predškolskog obrazovanja i vaspitanja sa ciljem predstavljanja i upoznavanja sa projektom KEY i razmatranja potrebe za stručnim usavršavanjem u ovoj oblasti.

Regionalni projekat KEY čini konzorcijum od 17 članova na čelu sa Visokom školom strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novi Sad, koja je koordinator projekta i visokim školama za vaspitače iz Vršca, Sremske Mitrovice, Kruševca, Pirota, Univerzitetima iz Podgorice, Maribora, Mađarske i Temišvara, kao i udruženjima vaspitača iz Vojvodine i Srbije.

U plenarnom delu konferencije okupljenima su se obratile Ana Marija Viček, državna sekretarka u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Jovanka Ulić, direktorka Škole.