ОДРЖАНА УВОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА О ЦЕЛОЖИВОТНОМ УЧЕЊУ

Уводна конференција о целоживотном учењу (KEY – Keep Educating Yourself), одржана је данас у Високој школи струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду. Конференција је део пројекта који је финансиран средствима Еразмус + програма Европске уније.

Тим поводом присутне је поздравила мр Катарина Ковачевић, подсекретар у Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност која је истакла да има посебну част да присуствује конференцији у установи са традицијом од 1952. године, школи ,,чији је добар развитак морално унапред загарантован“, јер се бави управо образовано-васпитним процесом, едукацијом васпитача који ће пресудно утицати на утемељење основних људских вредности код деце предшколског узраста, рекла је подсекретар Ковачевић и додала: „Свесни  чињенице да је највећи капитал савременог друштва знање, Секретаријат свесрдно подржава акредитоване високошколске установе, кроз низ одобрених и реализованих пројеката како претходне, тако и ове године. Кроз развојноистраживачке пројекте високих школа струковних студија са територије АП Војводине у 2018. години, Секретаријат је финансирао 14 пројеката, од тога два пројекта долазе из ваше школе“, рекла је Ковачевић.

Конференција окупља више од 80 актера и практичара у систему предшколског образовања и васпитања са циљем представљања и упознавања са пројектом КЕY и разматрања потребе за стручним усавршавањем у овој области.

Регионални пројекат KEY чини конзорцијум од 17 чланова на челу са Високом школом струковних студија за образовање васпитача Нови Сад, која је координатор пројекта и високим школама за васпитаче из Вршца, Сремске Митровице, Крушевца, Пирота, Универзитетима из Подгорице, Марибора, Мађарске и Темишвара, као и удружењима васпитача из Војводине и Србије.

У пленарном делу конференције окупљенима су се обратиле Ана Марија Вичек, државна секретарка у Министарству просвете, науке и технолошког развоја и Јованка Улић, директорка Школе.