ОДРЖАНА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА INOVAEDUCATION

Међународна конференција „ INOVAEDUCATIONодржана је данас у Амфитеатру Факултета за економију и инжењерски менаџмент. Тим поводом учесницима Конференције се обратила Нела Милишић, помоћница у покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност, која је истакла да Секретаријат радо помаже одржавање оваквих конференција на којима се представљају резултати истраживања и иновација из различитих делова света.

„Мишљења сам да је изузетно важна способност научити како учити, спремити се на целоживотно учење и прихватити да ће оно што данас знамо, бити застарело пре него што у то поверујемо“, рекла је помоћница Милишић.

Посебан акценат Конференције је стављен на долажење до сазнања у којој мери и кроз које моделе образовање из информационих и комуникационих технологија  доприноси развоју и конкурентности економије. Осим тога, циљ конференције јесте да се продискутује да ли је образовни систем у Европи довољно флексибилан да се прилагоди променама и новим захтевима у окружењу које ове технологије доносе.

Ове године учешће на конференцији је узело више од  шездесет аутора и коаутора са 28 радова из пет земаља: Србије, Руминије, Бугарске, Хрватске и Босне и Херцеговине.