Održana Konferencija “The International Bioscience Conference And The 6th International Psu – Uns Bioscience Conference Ibsc 2016“

U Svečanoj sali Centralne zgrade rektorata Univerziteta u Novom Sadu u utorak, 20. Septembra, otvorena je dvodnevna Konferencija “THE INTERNATIONAL BIOSCIENCE CONFERENCE AND THE 6TH INTERNATIONAL PSU – UNS BIOSCIENCE CONFERENCE IBSC 2016“. Na konferenciji je prisustvovala zamenica pokrajinskog sekretara za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, prof. dr Dušica Rakić. Konferencija se održava od 19. do 21. septembra i posebno je atraktivna za mlade naučnike kojima se pruža prilika da na međunarodnom skupu izlože rezultate svojih istraživanja. Konferencija se održava svake druge godine i predstavlja dokaz dugogodišnjeg partnerstva između Univerziteta Princ of Songkla iz Tajlanda i Univerziteta u Novom Sadu. IBSC 2016. je zajednički poduhvat ove dve svetski priznate institucije, koji stvara forum za umrežavanje, nudi nove ideje i dostignuća i doprinosi ukupnom napretku u oblasti bionauka.