ОДРЖАНА КОНФЕРЕНЦИЈА „САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ“

Међународна конференција „Савремена достигнућа у грађевинарству“, пета по реду, одржана је у петак, 21. априла 2017, на Грађевинском факултету у Суботици. Тим поводом присутне је поздравио др Саболч Халаши, помоћник у Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност.

Међународна конференција на тему савремених достигнућа у грађевинарству окупља стручњаке из земаља у окружењу, а бави се и праћењем нових програма, применом еврокодова, новим теоријским истраживањима, као и презентацијом радова аутора.

Учесници Конференције су стручњаци из: Брашова, Темишвара, Будимпеште и Подгорице. Један од учесника је и Грађевински факултет из Осијека, који има дугу сарадњу са суботичким факултетом, као и заједнички пројекат на Еразмус плус програму.img_20170421_121556novo