ОДРЖАНА ЈУБИЛАРНА 10. СТРУЧНО-НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА “ХОРИЗОНТИ“

Јубиларна 10. стручно-научна конференција “Хоризонти“ у организацији Високе школе струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици, одржана је у петак 11. маја 2018. Тим поводом присутне је поздравио др Саболч Халаши, помоћник покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност.

На конференцији је учествовало 100 излагача, од чега  26 иностраних учесника из девет земаља (Републике Српске, Македоније, Хрватске, Словеније, Аустрије, Словачке, Пољске, Русије и Еглеске).

Тема овогодишњег скупа, била је “ИКТ у васпитању, образовању, спорту и медицини“.

На скупу је било укупно 50 саопштења из друштвено-хуманистичких, спортских и медицинских наука.