ODRŽANA GODIŠNJA SKUPŠTINA CRVENOG KRSTA NOVOG SADA

Godišnja Skupština Crvenog krsta Novog Sada održana je danas, 7. marta 2018. godine u prepunoj  sali Doma vojske.

Godišnjoj Skupštini, pored mnogobrojnih gostiju, prisustvovao je i pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, prof. dr Zoran Milošević.

Crveni krst Novog Sada ima uspešnu saradnju sa Pokrajinskim sekretarijatom za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost. Saradnja se ostvaruje, pre svega, kroz program humanitarne pomoći za enklave na Kosovu i Metohiji, prijem i boravak dece sa Kosova i Metohije u Novom Sadu, humanitarna pomoć Crvenom krstu Republike Srpske, podrška realizaciji programa obavezne obuke svih studenata prve godine novosadskog Univerziteta u pružanju prve pomoći.

Na Sednici je prezentovan Izveštaj o radu za 2017.godinu, kao i Plan rada za 2018. godinu . Takođe,  uručena su  priznanja Crvenog krsta (Medalja Crvenog krsta Srbije, Zlatni znak  Crvenog krsta Srbije, Srebrni znak Crvenog krsta Srbije i Plakete Crvenog krsta Novog Sada), istaknutim pojedincima, organizacijama, institucijama i udruženjima.

Ova humanitarna organizacija je u 2017. realizovala više od 70.000 volonterskih sati, uputila više od 750 tona humanitarne pomoći, prikupila zajedno sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine oko 13.000 jedinica krvi, obučila u pružanju prve pomoći nešto više od 6.000 sugrađana, a naročito je posvećena promociji humanitarnog rada i selekciji i regrutaciji mladih volontera.

Crveni krst Novog Sada je osnovan pre 138 godina, 21. marta 1881. godine, a prva predsednica je bila Sofija Dunđerska.