ODRŽANA FOKUS GRUPA O DOSTUPNOSTI SOCIJALNIH USLUGA MLADIMA U NOVOM SADU

U Novosadskom humanitarnom centru (NSHC) danas je održan radni sastanak – fokus grupa o dostupnosti socijalnih usluga mladima u Novom Sadu. Reč je o projektu: „Socijalne usluge otvaraju svoja vrata“, koji se realizuje u okviru OPENS-a od 1. februara 2018. do 31. decembra 2020, u saradnji sa  Centrom za porodični smeštaj i usvojenje.

Cilj projekta je podrška i pomoć institucijama u unapređenju usluga za mlade iz ugroženih grupa, kao i načini na koje mogu da ostvare svoje pravo na socijalne usluge.

Sastanku je prisustvovala i mr Katarina Kovačević, podsekretar u Pokrajinskom sekretarijatu za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, koja je govorila o programima Sekretarijata koji su namenjeni afirmaciji studentskog aktivizma i socijalnoj integraciji mladih. Među programima koje je podsekretar Kovačević izdvojila su: rekreativne aktivnosti studenata, u okviru projekta „Zimske edukativne i rekreativne aktivnosti studenata“ zahvaljujući kojem je 125 najbolje rangiranih studenata sa fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, boravilo je od 17. do 24. marta 2019. na skijanju u Ski centru Kopaonik, zatim rehabilitacija i oporavak 10 studenata sa invaliditetom i njihovih pratilaca u okviru projekta „Rehabilitacija i lečenje studenata sa invaliditetom“ u „Banji Kanjiža“, kao i podela kulturno-sportskih vaučera u okviru realizacije projekta za unapređenje kulturno – sportskih aktivnosti studenata. Podrška Sekretarijata za 43 studenta volontera koji su učestvovali u realizaciji Evropskog omladinskog olimpijskog festivala – EYOF 2019. u Sarajevu i Istočnom Sarajevu, bila je još jedna od tema današnjeg skupa, istaknuta kao primer dobre prakse osluškivanja potreba mladih.

U prvom delu projekta, NSHC će sprovesti istraživanje o socijalnim uslugama za mlade koje postoje na nivou grada, kao i onima koje su najviše potrebne. Mladi iz marginalizovanih i ugroženih grupa će kroz ovaj projekat biti upoznati sa postojećim uslugama, imaće priliku da se upoznaju sa pružaocima usluga, kao i da daju svoje predloge za unapređenje postojećih i uvođenje novih usluga. Kroz projekat je planirano povezivanje svih aktera koji se bave uslugama socijalne brige o mladima i zaštite mladih u Novom Sadu.