ОДРЖАНА ФОКУС ГРУПА О ДОСТУПНОСТИ СОЦИЈАЛНИХ УСЛУГА МЛАДИМА У НОВОМ САДУ

У Новосадском хуманитарном центру (НСХЦ) данас је одржан радни састанак – фокус група о доступности социјалних услуга младима у Новом Саду. Реч је о пројекту: „Социјалне услуге отварају своја врата“, који се реализује у оквиру OPENS-a од 1. фебруара 2018. до 31. децембра 2020, у сарадњи са  Центром за породични смештај и усвојење.

Циљ пројекта је подршка и помоћ институцијама у унапређењу услуга за младе из угрожених група, као и начини на које могу да остваре своје право на социјалне услуге.

Састанку је присуствовала и мр Катарина Ковачевић, подсекретар у Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност, која је говорила о програмима Секретаријата који су намењени афирмацији студентског активизма и социјалној интеграцији младих. Међу програмима које је подсекретар Ковачевић издвојила су: рекреативне активности студената, у оквиру пројекта „Зимске едукативне и рекреативне активности студената“ захваљујући којем је 125 најбоље рангираних студената са факултета Универзитета у Новом Саду, боравило је од 17. до 24. марта 2019. на скијању у Ски центру Копаоник, затим рехабилитација и опоравак 10 студената са инвалидитетом и њихових пратилаца у оквиру пројекта „Рехабилитација и лечење студената са инвалидитетом“ у „Бањи Кањижа“, као и подела културно-спортских ваучера у оквиру реализације пројекта за унапређење културно – спортских активности студената. Подршка Секретаријата за 43 студента волонтера који су учествовали у реализацији Европског омладинског олимпијског фестивала – EYOF 2019. у Сарајеву и Источном Сарајеву, била је још једна од тема данашњег скупа, истакнута као пример добре праксе ослушкивања потреба младих.

У првом делу пројекта, НСХЦ ће спровести истраживање о социјалним услугама за младе које постоје на нивоу града, као и онима које су највише потребне. Млади из маргинализованих и угрожених група ће кроз овај пројекат бити упознати са постојећим услугама, имаће прилику да се упознају са пружаоцима услуга, као и да дају своје предлоге за унапређење постојећих и увођење нових услуга. Кроз пројекат је планирано повезивање свих актера који се баве услугама социјалне бриге о младима и заштите младих у Новом Саду.