ODRŽANA DRUGA SEDNICA PREDSEDNIŠTVA I PREDSEDNIČKOG SAVETA SKONUS

Druga redovna sednica predsedništva i predsedničkog saveta Studentske konferencije univerziteta Srbije (SKONUS), održana je u rektoratu Univerziteta u Novom Sadu, u petak 5. jula 2019.

Predstavnike svih studentskih parlamenata univerziteta u Srbiji, koji čine članove SKONUS-a, pozdravila je pomoćnica u Pokrajinskom sekretarijatu za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost Nela Milišić. Tom prilikom pomoćnica Milišić je istakla da je delatnost Sekretarijata okrenuta u pravcu jačanja tri nivoa kvaliteta, i to: akreditacije studijskih programa, digitalizacije rada visokoškolskih ustanova i afirmacija studentskog aktivizma.

„Kada je reč  o afirmaciji studentskog aktivizma, Sekretarijat  je pokrenuo posebne aktivnosti, a neke od njih su:  rekreativne aktivnosti studenata, u okviru projekta: „Zimske edukativne i rekreativne aktivnosti studenata“, zatim rehabilitacija i oporavak studenata sa invaliditetom i njihovih pratilaca u „Banji Kanjiža“, u okviru realizacije projekta za unapređenje kulturno – sportskih aktivnosti studenata u akademskoj 2018/2019. godini, uručeno je 20.000 vaučera predstavnicima studentskih parlamenata fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i visokih škola, poseta Zagrebačkom velesajmu i Srpskom privrednom društvu „Privrednik“, kao i podrška Studentskom Forumu Univerziteta U Novom Sadu , koji se održao na Zlatiboru i Studentskoj Konferenciji Univerziteta U Novom Sadu, na Jahorini“, zaključila je pomoćnica Milišić.

Na sednici je bilo reči o izveštaju sa javnih rasprava povodom novog Zakona o studentskom organizovanju, kao i izveštaju sa sednica Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje i Formiranju radne grupe za izradu zakona o finansiranju visokog obrazovanja i uloge menadžera na visokoškolskim ustanovama.

SKONUS predstavlja najviše predstavničko telo studenata univerziteta Srbije, koje je  predviđeno Zakonom o visokom obrazovanju, radi ostvarivanja zajedničkih interesa studenata, kao partnera u procesu visokog obrazovanja, koordinisanja rada, utvrđivanja zajedničke politike studentskih parlamenata univerziteta u Srbiji i obavljanja poslova utvrđenih Zakonom.

Demokratičnost i legitimitet u njihovom radu potkrepljena je činjenicom da svaki student akreditovanog univerziteta u Srbiji ima mogućnost da bira i bude biran u skupštinu SKONUS-a. Predsedništva SKONUS-a i predsedničkog saveta čine predsednici studentskih parlamenata  studenti prorektori svih univerziteta u Srbiji.