ODRŽAN SASTANAK SA GENERALNIM SEKRETARIMA UNIVERZITETA I SVIH VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA NA TERITORIJI AP VOJVODINE

Prosvetni inspektori Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost održali su danas, u velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, sastanak sa generalnim sekretarima univerziteta, visokoškolskih ustanova i visokih strukovnih škola na teritoriji AP Vojvodine.

Tom prilikom prisutne je pozdravio prof. dr Zoran Milošević, pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, koji je naglasio važnost poštovanja Zakona o visokom obrazovanju, tim pre što je većina budžeta visokoškolskih ustanova čiji je osnivač država sa 70 do 80 procenata determinisana iz budžeta Republike Srbije, odnosno AP Vojvodine, dok se manji deo ostvaruje na tržištu.

„ Izuzetno mi je drago da ste svi vi uložili napor da vaše ustanove budu akreditovane. Takođe, drago mi je da ulažete napor i koristite projektne mogućnosti, koje vam pruža Sekretarijat, kao što je slučaj sa visokim školama koje apliciraju preko razvojno-istraživačkih projekata ili kada je u pitanju nauka, gde aplicirate na umetničko-istraživačke i naučno-istraživačke projekte. Na ovaj način dali smo novi impuls u povezivanju nauke i privrede, koji moramo jačati“, rekao je sekretar Milošević i dodao da će pokušati da kod izmene Zakona o finansiranju nauke unese promenu da svi imaju obavezu finansiranja, pa i lokalne samouprave.

Sekretar Milošević istakao je značaj dualnog obrazovanja i strukovnih studija u kontekstu interesa lokalne sredine na čijoj se teritoriji škole nalaze.

Sastanak je održan na osnovu planiranih aktivnosti u okviru preventivnog delovanja Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, saglasno odredbama Zakona o inspekcijskom nadzoru.

Na sastanku je bilo reči o redovnom inspekcijskom nadzoru, proveri verodostojnosti javnih isprava, dozvolama za rad visokoškolskih ustanova, načinu izbora organa upravljanja i organa poslovođenja, postupku izbora u zvanje i zasnivanje radnog odnosa nastavnika i saradnika, kao i o pravima i obavezama zaposlenih na visokoškolskim ustanovama. Neke od tema bile su i upis studenata, konkursi i pravila studija.