ОДРЖАН САСТАНАК СА ГЕНЕРАЛНИМ СЕКРЕТАРИМА УНИВЕРЗИТЕТА И СВИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

Просветни инспектори Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност одржали су данас, у великој сали Скупштине АП Војводине, састанак са генералним секретарима универзитета, високошколских установа и високих струковних школа на територији АП Војводине.

Том приликом присутне је поздравио проф. др Зоран Милошевић, покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност, који је нагласио важност поштовања Закона о високом образовању, тим пре што је већина буџета високошколских установа чији је оснивач држава са 70 до 80 процената детерминисана из буџета Републике Србије, односно АП Војводине, док се мањи део остварује на тржишту.

„ Изузетно ми је драго да сте сви ви уложили напор да ваше установе буду акредитоване. Такође, драго ми је да улажете напор и користите пројектне могућности, које вам пружа Секретаријат, као што је случај са високим школама које аплицирају преко развојно-истраживачких пројеката или када је у питању наука, где аплицирате на уметничко-истраживачке и научно-истраживачке пројекте. На овај начин дали смо нови импулс у повезивању науке и привреде, који морамо јачати“, рекао је секретар Милошевић и додао да ће покушати да код измене Закона о финансирању науке унесе промену да сви имају обавезу финансирања, па и локалне самоуправе.

Секретар Милошевић истакао је значај дуалног образовања и струковних студија у контексту интереса локалне средине на чијој се територији школе налазе.

Састанак је одржан на основу планираних активности у оквиру превентивног деловања Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност, сагласно одредбама Закона о инспекцијском надзору.

На састанку је било речи о редовном инспекцијском надзору, провери веродостојности јавних исправа, дозволама за рад високошколских установа, начину избора органа управљања и органа пословођења, поступку избора у звање и заснивање радног односа наставника и сарадника, као и о правима и обавезама запослених на високошколским установама. Неке од тема биле су и упис студената, конкурси и правила студија.