Održan okrugli sto „Vrednovanje u nauci“

Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost,  prof. dr Zoran Milošević pozdravio je danas učesnike Okruglog stola „Vrednovanje u nauci“, koji je održan u amfiteatru Rektorata Univerziteta u Novom Sadu. Zajedničkom inicijativom Matice srpske, Ogranka SANU u Novom Sadu i Univerziteta u Novom Sadu organizovan je prvi u nizu skupova, koji ima za cilj da rasvetli sve probleme koji muče širu naučnu zajednicu. Govoreći o važnosti organizovanja ovakvih skupova, resorni sekretar Zoran Milošević, naglasio je da postoji kriza epistemoloških principa nauke u kojima ona sve više postaje fragmentarna, pragmatična, a nosi i jednu ideološku komponentu.

„Nauka postaje rob trendova u društvu, a tu su pre svih izazovi koji vode pragmatizaciji, specijalizaciji, komercijalizaciji i ideologizaciji nauke. Očekujem da će zaključci, koji proisteknu iz današnje diskusije, dati svoj doprinos u kreiranju i naše politike. Mislim da je ovo jedan ozbiljan proces preispitivanja šta predstavlja vrednosni okvir nauke. Zato je važno da o tome razgovaramo, jer sam siguran da će to dati snažan doprinos u kreiranju i naše naučnoistraživačke politike u narednim decenijama“, rekao je Milošević.

Akademik Stevan Pilipović, predsednik Ogranka SANU u Novom Sadu istakao je da je nauka u prilično teškoj situaciji, jer odlaganje projektnog ciklusa nanosi ogromnu štetu naučnoj zajednici i istraživačima.

„Naučna zajednica je jako uzburkana, gotovo da je došlo do podele između instituta i Univerziteta. Ovaj okrugli sto bi trebalo da deluje blagotvorno i da se smire strasti i pomire različitosti, jer je osnovni smisao svega da se naučnici bave naukom. Sindikat nema šta da traži u kreiranju naučne politike.“, poručio je akademik Pilipović.

Koliko je situacija ozbiljna govori i rektor Univerziteta u Novom Sadu, prof. dr Dušan Nikolić, koji je istakao da je izuzetno bitno čuti mišljenje ljudi koji se profesionalno bave naukom.

„Jedan od najvećih problema koje ja vidim kao profesor Pravnog fakulteta, a ne rektor, je činjenica da imamo istovetne standarde za bitno različite naučne oblasti, pre svega kada je reč o vrednovanju naučnoistraživačkog rada i izbora u nastavna i naučna zvanja“, naglasio je rektor Nikolić.

Naredni okrugli sto baviće se problematikom obrazovanja, a u planu je i skup koji će biti posvećen kulturi.

img_8492