ODRŽAN OKRUGLI STO NA TEMU „DRUŠTVENO ODGOVORNA DIGITALIZACIJA“

Okrugli sto na temu: „Društveno odgovorna digitalizacija“ održan je danas u Kongresnom centru Novosadskog sajma, nakon svečanog otvaranja Sajma „Nauka za privredu“. Učesnici sastanka bili su državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja prof. dr Vladimir Popović, pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prof. dr Zoran Milošević i predstavnici fakulteta, instituta i privrede.

Pozdravljajući prisutne pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prof. dr Zoran Milošević je naglasio da se na početku mandata susretao sa trivijalnim stvarima, kao što je činjenica da pet visokih škola nisu bile povezane na Kobson i da je to bilo ispod svakog nivoa, budući da škole nisu imale nikakvu komunikaciju sa relevantnim naučnoistraživačkim radom u svetu.

„I danas, iako imamo velike i moćne fakultete koji se bave digitalizacijom, oni nemaju pristup preko optičkog kabla, dakle, kvalitet protoka informacija je relativno mali. To znači da nemamo dobru infrastrukturu i to moramo više unaprediti“, kazao je sekretar Milošević i dodao da se nada da će sledeće godine, zahvaljujući naporima Republičke i Pokrajinske vlade, koje intezivno rade na digitalizaciji, biti poslednji put da se aplikacije administraciji podnose u papiru.

Nakon završetka okruglog stola uručena su rešenja o odobravanju sredstava za finansiranje programa podsticanja saradnje naučnoistraživačkih organizacija i privrede u 2019, za koje je Sekretarijat izdojio 15 miliona dinara.  Ove godine odobreno je ukupno 41 rešenje privrednim društvima i javnim preduzećima, koja su za obavljanje stručnih poslova angažovala 3 instituta – Naučni institut za prehrambene tehnologije, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu i Naučni institut za veterinarstvo, kao i 6 fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

U sklopu Sajma „Nauka za privredu“, organizovano je i poslovno povezivanje privrednika i naučnih institucija, kroz B2B sastanke, koji su pružili mogućnost privrednicima da u direktnom razgovoru sa predstavnicima visokoobrazovanih institucija dođu do najboljih rešenja.