ОБНОВЉЕНА САРАДЊА УНИВЕРЗИТЕТА У САРАЈЕВУ И НОВОМ САДУ

Ректори Универзитета у Сарајеву и Новом Саду проф. др Рифат Шкријељ и проф. др Душан Николић, обновили су у суботу 19. маја 2018. у Сарајеву, ранији међууниверзитетски споразум о академској сарадњи који, између осталог, предвиђа умрежавање и размену академског особља и студената.

Према речима оба ректора споразум представља наставак добре сарадње, а истовремено доприноси бољој и бржој размени наставника, истраживача, студената и другог особља, те пружа додатни подстицај заједничком наступу према доступним фондовима који су намењени развоју образовања и науке.

Ректор сарајевског Универзитета, проф. др Рифат Шкријељ, појаснио је да су овим створени услови да академско особље и студенте могу посетити Универзитет у Новом Саду, као и обрнуто у циљу едукације.

Ректор Универзитета у Новом Саду, проф. др Душан Николић, казао је новинарима да данашњим чином почиње нова епоха сарадње двају универзитета у области науке и високог образовања.

У организацији Студентског парламента Универзитета у Новом Саду око 50 студената из Новог Сада, заједно са покрајинским секретаром за високо образовање и научноистраживачку делатност, проф. др Зораном Милошевићем, присуствовали су потписаивању међууниверзитетског споразума, као и Меморандума о разумевању између Европског омладинског олимпијског фестивала (ЕYОФ) 2019. и Универзитета у Новом Саду. Директор Олимпијског музеја, Един Нуманкадић представио је студентима историјско-умјетичку поставку, а у име Олимпијског комитета Босне и Херцеговине, потпредседник ОК БиХ проф. др Изет Рађо, уручио је гостима пригодне поклоне.