OBELEŽEN DAN VISOKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA U KIKINDI

Zamenica pokrajinskog sekretara za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, prof. dr Dušica Rakić, čestitala je danas profesorima i studentima dan Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi i tom prilikom najboljem studentu generacije uručila diplomu.

Ova visokoškolska institucija osnovana je 1948. godine pod nazivom Pedagoška akademija „Zora Krdžalić Zaga“, kao mešovita učiteljska škola, koja je školske 1954/55. godine prerasla u školu za vaspitače.

Danas Škola predstavlja savremenu vaspitno-obrazovnu instituciju koja ispunjava sve standarde Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, sa osnovnim strukovnim studijama prvog stepena i specijalističkim strukovnim studijama drugog stepena.

Nastava na osnovnim strukovnim studijama realizuje se na četiri studijska programa, i to: strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta, strukovni vaspitač za tradicionalne igre, strukovni vaspitač dece u jaslicama, zdravstvenim i socijalnim ustanovama i strukovni pedagoški asistent.