ОБАВЕШТЕЊЕ РУКОВОДИОЦИМА ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ АП ВОЈВОДИНЕ -ПРОЈЕКТНОГ ЦИКЛУСА 2016-2019. ГОДИНЕ

Обавештење руководиоцима пројеката од значаја за науку и технолошки разво АП ВОЈВОДИНЕ за пројектног циклуса 2016-2019  године