NASTAVLJA SE AKCIJA „PRAVO NA PRVU ŠANSU“ – SEKRETAR MILOŠEVIĆ URUČIO UGOVORE NEZAPOSLENIM DOKTORIMA NAUKA

U okviru akcije „Pravo na prvu šansu“, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost je i ove godine angažovao nezaposlene doktore nauka na naučnoistraživačkim ustanovama sa teritorije AP Vojvodine.

Pokrajinski sekretar prof. dr Zoran Milošević, uručio je danas tri ugovora istraživačima-realizatorima projekata koji su ispunili uslove konkursa i dobili mogućnost da predložene projekte realizuju na fakultetima i instituicijama u narednih 12 meseci.

Čestitajući kandidatima, resorni sekretar prof. dr Zoran Milošević im se zahvalio što su konkurisali i imali hrabrosti da pokažu da su stasali da svojim radom doprinesu akademskoj zajednici, kao i da zaslužuju svoju priliku u društvu, navodeći da je Novi Sad grad koji uvek daje šansu vrednim mladim ljudima koji se bezuslovno predaju svom poslu.

Obraćajući se doktorima nauka koji će prvi put raditi kao istraživači, sekretar Milošević je kazao da je jedno od velikih iskušenja današnjice međugeneracijski jaz.

„Ako se u vezi sa međugeneracijskim problemima ne razumemo, onda smo izgubili orijentir kako društvo uopšte može da se reprodukuje. Bez uzajamne podrške različitih generacije, nema društvenog kontinuiteta“, naglasio je sekretar Milošević.

Javni konkurs za realizaciju akcije „Pravo na prvu šansu“ trajao je od 28. avgusta do 18. septembra 2020. Na konkurs se javilo ukupno pet kandidata od kojih su tri kandidata ispunila uslove i dobila mogućnost da predložene projekte realizuju na: Fakultetu tehničkih nauka i Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.