НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА ВОЈВОДИНЕ НАГРАДА СКИЈАЊЕ НА КОПАОНИКУ

Покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност испратио је најбоље студенте Универзитета у Новом Саду и високих школа струковних студија чији је оснивач Војводина, на путовање у ски центар Копаоник. Покрајинска Влада финансира део путовања, а део студенти или њихови матични факултети, а циљ пројекта је подизање свести о значају спорта у обликовању младих људи.

Најбољи студенти Универзитета у Новом Саду награђени су учествовањем у зимским едукатвиним и рекреатвиним активностима у ски центру Копаоник и то по најповољнијим ценама.

Путовање је идеја Универзитетског спортског Савеза Новог Сада. Половину средстава обезбедила је Покрајинска Влада што је према речима ресорног секретара важна порука.

„Заиста мислимо да рекреација и едукација јесу партнери целовите личности која се изграђује и будући интелектулаци који креирају наше друштво, биће заправо људи који носе широки круг потреба и људи који ће моћи да буду заиста достојни визије да је друштво које градимо друштво знања, али и друштво новог квалитета живота“, каже Зоран Милошевић, покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност.

Са осмехом, у доброј атмосфери, на путовање је кренуло 70 студената, а у децембру ће још 130.

Слика и текст преузети са сајта Радио-телевизије Војводина.