НА ВИСОКОЈ ПОСЛОВНОЈ ШКОЛИ ОДРЖАНА ОБУКА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

На Високој пословној школи струковних студија у Новом Саду одржана је данас обука за јавне набавке. Том приликом помоћник покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност, Нела Милишић, поздравила је присутне и истакла да на територији АП Војводине постоји 15 акредитованих високих школа, од којих је једна приватна и 14 којима је оснивач АП Војводина.

„Од свих високих школа, школа која је наш домаћин данас, издваја се по томе да на својим студијским програмима школује генерације, које ће сутра свој простор тражити у привреди, кроз области финансија, рачуноводства, трговине, предузетничког бизниса, хотелијерства и примењене информатике. Обуке, трибине, радионице и други облици неформалног образовања, које организује ова Школа, представља евидентан показатељ труда да се подигне углед школе и ојача позиција у високом образовању“, истакла је Милишић и додала да је Секретаријат ове године први пут расписао конкурс за развојно истраживачке пројекте, који су намењени високим школама, за чију реализацију је опредељено 5 милиона динара. Милишић је посебно похвалила Високу пословну школу будући да је конкурисала са чак три пројеката.

Школа је ове школске године започела многобројне активности у циљу јачања свог угледа и позиције у високом образовању. У школску 2016/2017. уписано је укупно 300 студената на пет студијских програма основних струковних студија, док ће у наредну школску 2017/2018. годину бити уписано укупно 680 студената, од чега 200 на буџету, а 480 самофинансирајућих.