NA MEDICINSKOM FAKULTETU ODRŽANA PRVA REGIONALNA KONFERENCIJA SEKCIJE PRVE POMOĆI

Povodom 60. godišnjice od osnivanja Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Sekcija prve pomoći organizovala je konferenciju pod nazivom ,,Regional First Aid ANNUAL MEETING 2019“.

Zamenica pokrajinskog sekretara prof. dr Dušica Rakić pozdravila je učesnike konferencije i istakla značaj organizovanja prvog međunarodnog skupa ovakvog tipa, čiji je  fokus na tematskoj jedinici: „Saobraćajni traumatizam i uloga timova u masovnim nesrećama“, konstatujući da je trodnevni program obilovao kvalitetnim sadržajem, kako u pogledu predavanja, tako i usavršavanja praktičnih veština, a bitno je produbljena i saradnja sa kolegama sa Medicinskog fakulteta u Mariboru, Medicinskog fakulteta u Zagrebu, Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije, Univerziteta odbrane, Gorske službe spasavanja, Crvenog krsta i Medicinske škole „7. april“.

,,Poznavanje i pružanje prve pomoći potrebno je svima i trebalo bi da bude deo opšte kulture, naglasila je zamenica Rakić, a ,,u skladu sa sloganom Svetskog dana prve pomoći u 2019. godini „Svako ima pravo“, prva pomoć treba da bude dostupna svima, bez obzira na rasu, pol i uzrast, na pripadnost bilo kom društvenom sloju ili grupi. U prvoj pomoći ne sme biti diskriminacije, ne sme biti marginalizovanih grupa, ne sme biti nevidljivih i zaboravljenih kategorija ljudi u društvu“.

Prof. dr Dušica Rakić ukazala je na važnost informisanosti ljudi o značaju pružanja pomoći u datom momentu: ,,Svako od nas može biti u prilici da mu je potrebna prva pomoć. U isto vreme, svako od nas može da nauči da pruži prvu pomoć. Nisu potrebna umeća da biste postali nečiji spasilac-heroj. Potrebni su samo znanje i odvažnost da ga primenite u trenutku kada je potrebno“, rekla je zamenica Rakić.

Tema ovogodišnje konferencije, koja se održava u periodu od 4. do 6. oktobra na Medicinskom fakultetu je „Upotreba algoritama i protokola u inicijalnom prehospitalnom zbrinjavanju traumatizovane osobe“.

Na ovoj konferenciji, koja ima regionalni karakter, prisutni su gosti iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije kao i učesnici iz različitih relevantnih institucija i organizacija.