NA FILOZOFSKOM FAKULTETU U NOVOM SADU ODRŽAN ІІ KARPATSKI SIMPOZIJUM

Drugi Karpatski simpozijum i Sedma Međunarodna naučna konferencija ”Lemki, Bojki, Huculi, Rusini – istorija, sadašnjost, materijalna i duhovna kultura”, svečano su otvoreni danas u Kino sali Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

Svečanosti je prisustvovala mr Katarina Kovačević, podsekretar u Pokrajinskom sekretarijatu za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost koja je pozdravljajući prisutne istakla da je Sekretarijat, prepoznajući značaj visokog obrazovanja nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica, prvi put u svom mandatu, 2017. raspisao konkurs koji je namenjen podršci naučnoistraživačkih projekata nacionalnih manjina-nacionalnih zajednica u AP Vojvodini.

„Živeti u multikulturalnoj sredini kakva je naša, prednost je bogatstva u različitosti koje nas uči da, čuvajući svoj jezički i nacionalni identitet, negujemo duh uzajamnog  poštovanja raznolikosti, uvažavamo tradiciju i osobenosti svih pripadnika nacionalnih manjina i s tim kvalitetom gradimo svet znanja, tolerancije i demokratije“, naglasila je podsekretar Kovačević i dodala da Sekretarijat upravo u stvaranju podsticajnih uslova za dalji razvitak naučnog stvaralaštva i razmenu naučno-stručnih dostignuća prepoznaje pravi put.

Osnovna zamisao i cilj održavanja Simpozijuma i Konferencije je kompleksno izučavanje prošlosti, duhovne i materijalne kulture ukrajinske dijaspore u Srednjoj Evropi, odnosno, ukrajinskih etničkih grupa karpatskog areala (Bojki, Lemki, Huculi i Rusini) i njihovog života u državama u kojima su vekovima živeli među susednim narodima u Poljskoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Rumuniji i Jugoslaviji.

Takođe, ove godine se obeležava 100 godina od osnivanja Rusinskog narodnog prosvetnog društva, osnovanog u Novom Sadu 1919. godine, koje je u periodu između dva svetska rata odigralo veoma značajnu ulogu u kulturno-prosvetnom i nacionalnom životu Rusina u Jugoslaviji i postavilo je temelje razvoja rusinskog književnog jezika, rusinske književnosti, njihovog prosvetnog i organizovanog kulturnog života.

Na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, koji je ove godine proslavio 65 godina postojanja, izučavanje rusinskog jezika započelo početkom 70-ih godina 20 veka, a 1982. je osnovana Katedra za rusinski jezik i književnost i od tada se na njemu veoma uspešno razvija rusinistika, kao naučna disciplina, što svedoče brojne monografije, zbornici radova i publikacije članova katedre, kao i njihovo učešće na brojnim konferencijama u zemlji i inostranstvu.