MILOŠEVIĆ URUČIO REŠENJA ZA FINANSIRANJE KRATKOROČNIH PROJEKATA

Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, prof. dr Zoran Milošević uručio je danas rešenja predstavnicima visokoobrazovanih institucija, koji su dobili sredstva na osnovu Javnog konkursa za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini u 2018. godini.

Čestitajući rukovodiocima, čiji su projekti dobili pozitivno mišljenje stručnih saveta iz osam naučnih oblasti, Milošević je rekao da nakon umetničko-istraživačkih, razvojno-istraživačkih i projekata nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica, kratkoročni projekti predstavljaju kontinuitet koji traje i istakao da važan princip predstavlja transparentnost i konkurentnost, jer je vrlo važno da istraživači prepoznaju da je ovo jedan legitiman postupak, koji ne daje pravo izbora projekata sekretaru, već stručnim savetima koji su sagledali sve njihove validne elemente.

„Ove godine mi smo već izdvojili 70 miliona dinara za dugoročne projekte. Takođe, veoma je važno reći da smo prošle godine izdvojili 40 miliona za projekte koji se realizuju u saradnji sa Evropskom unijom, dok smo ove godine izdvojili 20 miliona za ove projekte, a do kraja godine očekujem još toliko. Kada pričamo o novcu, to je gotovo 200 miliona dinara, ali ono što je mnogo važnije, mi ćemo posebno insistirati ne samo na vidljivosti u časopisima, nego pre svega na intenzivnoj saradnji sa privredom. Zato pomažemo ne samo naučne institucije, nego i privredne subjekte putem subvencija, kako bi njihova saradnja sa naučnoistraživačkim institucijama bila intenzivirana, naglasio je Milošević

Na Konkurs, za čiju realizaciju je predviđeno 30 miliona dinara, stiglo je ukupno 139 prijava, a odobreno je 35 projekata. Institucije koje su nosioci projekta čine 12 državnih i 6 privatnih fakulteta, kao i jedan institut. Ukupan broj angažovanih  istraživača je 222 koji su zaposleni na 19 visokoškolskih institucija na teritoriji AP Vojvodine.