МИЛОШЕВИЋ У РАДНОЈ ПОСЕТИ СУБОТИЦИ

Покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност проф. др Зоран Милошевић, био је данас у радној посети Учитељском  факултету на мађарском наставном језику у Суботици и Високој школи струковних студија за образовање васпитача и тренера  у Суботици.

Приликом посете Учитељском факултету на мађарском наставном језику, поред упознавања са актуелним питањима предстојећег уписа и планираних квота, било је речи и о редефинисању правног статуса Факултета, који би већ ове године могао да постане самостално правно лице. Ова образовна установа има више од 20 наставника који су у научном звању, има одговарајућу инфраструктуру, а на тај начин би факултет добио и редовног декана.

„Мислим да је то једна потврда и политике државе Србије и Аутономне покрајине Војводине о усаглашености свих интереса који резултирају у правцу добробити, пре свега грађана, који ће, негујући свој матерњи језик, добити један континуитет у образовању и васпитању од предшколских до нивоа високог образовања“, нагласио је секретар Милошевић.

О материјалним, кадровским и питањима од значаја за упис и истраживачку активност разговарали су у Високој школи струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици, а разматрана су и питања од значаја за облик организованости високих школа струковних студија  на подручју АП Војводине.

За ревитализацију система за грејање за наредну грејну сезону Високој школи струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици, Покрајина је издвојила 3 милиона динара. Према речима покрајинског секретара Милошевића ова високообразовна установа треба да активније ради на упису нових студената на студијске програме, с обзиром на потенцијал који поседује и услове које нуди, а који су, оцењује Милошевић, задовољавајући.

„Потврдили смо наш однос подршке, који траје неколико година и финансијски, са 13 милиона помогли у енергетској ефикасности и унапређењу наставног процеса. Мислим да Школа има велики потенцијал, који се може још развијати и наредних година остваривати много боље успехе“, закључио је секретар Милошевић.

Након састанка са директорком др Надеждом Родић и колективом Школе, покрајински секретар Милошевић одржао је заједнички састанак са представницима Савета Школе из реда оснивача.