MILOŠEVIĆ POŽELEO SREĆNU I USPEŠNU AKADEMSKU GODINU BRUCOŠIMA VISOKE STRUKOVNE ŠKOLE ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA I TRENERA U SUBOTICI

Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, prof. dr Zoran Milošević, prisustvovao je u ponedeljak 2. oktobra 2017. svečanom prijemu 115 brucoša  u Visokoj strukovnoj školi za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici.

Budući da je na prvoj godini osnovnih studija ostalo još oko 50 odsto slobodnih mesta, a slična situacija je i u drugim visoko obrazovnim ustanovama, pokrajinski sekretar najavio je temeljne promene u sistemu visokog obrazovanja.

„Imamo dosta problema, oni su demografske prirode, ali generalno, moramo da odgovorimo na pitanje koja je misija visokog obrazovanja – znanje koje je faktor razvoja, a ne samo deo socijalne politike. Sve više se to otvara kao pitanje i racionalizacija visokog obrazovanja u narednoj deceniji moraće mnogo više da bude u fokusu, nego što je to danas“, naglasio je  Milošević i dodao da je sa jasnom politikom finansijske i kadrovske konsolidacije moguće otvoriti pitanja efikasnosti pojedinih studijskih programa, budući da su oni atraktivni onoliko koliko ih može apsorbovati tržište.

Kada je reč o pomoći Pokrajinske vlade  visokim strukovnim školama u AP Vojvodini, resorni sekretar Milošević je naglasio da će Visoka strukovna škola za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici biti finansirana sa 5,5 miliona dinara u cilju poboljšanja energetske efikasnosti objekta.

Na Visokoj školi za obrazovanje vaspitača i trenera ostalo je mesta na gotovo svim studijskim programima i specijalističkim studijama.

Da smo u potpunosti zadovoljni – nismo, sama činjenica da je sve više fakulteta i visokoškolskih ustanova sigurno da je disperzija i studenata i svi su ostali uskraćeni za onaj broj koji su planirali“, istakla je Nadežda Rodić, direktorka Više škole za obrazovanje vaspitača i trenera.

Škola ima četiri studijska programa osnovnih strukovnih studija, koji donose 180 ESPB bodova, i to: obrazovanje strukovnih vaspitača predškolske dece, obrazovanje trenera,  nutricionista-dijetetičara i  strukovnih medicinskih sestara. Kada je reč o specijalističkim strukovnim studijama u obimu od 60 ESPB bodova, u Školi se može steći zvanje: specijalista strukovnih vaspitača za rad sa decom sa posebnim potrebama, specijalista strukovnih vaspitača za fizičko vaspitanje i specijalista strukovnih vaspitača za likovno vaspitanje.

Napomena: Slike preuzete sa portala Subotica.com