МИЛОШЕВИЋ ПОЖЕЛЕО СРЕЋНУ И УСПЕШНУ АКАДЕМСКУ ГОДИНУ БРУЦОШИМА ВИСОКЕ СТРУКОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА У СУБОТИЦИ

Покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност, проф. др Зоран Милошевић, присуствовао је у понедељак 2. октобра 2017. свечаном пријему 115 бруцоша  у Високој струковној школи за образовање васпитача и тренера у Суботици.

Будући да је на првој години основних студија остало још око 50 одсто слободних места, а слична ситуација је и у другим високо образовним установама, покрајински секретар најавио је темељне промене у систему високог образовања.

„Имамо доста проблема, они су демографске природе, али генерално, морамо да одговоримо на питање која је мисија високог образовања – знање које је фактор развоја, а не само део социјалне политике. Све више се то отвара као питање и рационализација високог образовања у наредној деценији мораће много више да буде у фокусу, него што је то данас“, нагласио је  Милошевић и додао да је са јасном политиком финансијске и кадровске консолидације могуће отворити питања ефикасности појединих студијских програма, будући да су они атрактивни онолико колико их може апсорбовати тржиште.

Када је реч о помоћи Покрајинске владе  високим струковним школама у АП Војводини, ресорни секретар Милошевић је нагласио да ће Висока струковна школа за образовање васпитача и тренера у Суботици бити финансирана са 5,5 милиона динара у циљу побољшања енергетске ефикасности објекта.

На Високој школи за образовање васпитача и тренера остало је места на готово свим студијским програмима и специјалистичким студијама.

Да смо у потпуности задовољни – нисмо, сама чињеница да је све више факултета и високошколских установа сигурно да је дисперзија и студената и сви су остали ускраћени за онај број који су планирали“, истакла је Надежда Родић, директорка Више школе за образовање васпитача и тренера.

Школа има четири студијска програма основних струковних студија, који доносе 180 ЕСПБ бодова, и то: образовање струковних васпитача предшколске деце, образовање тренера,  нутрициониста-дијететичара и  струковних медицинских сестара. Када је реч о специјалистичким струковним студијама у обиму од 60 ЕСПБ бодова, у Школи се може стећи звање: специјалиста струковних васпитача за рад са децом са посебним потребама, специјалиста струковних васпитача за физичко васпитање и специјалиста струковних васпитача за ликовно васпитање.

Напомена: Слике преузете са портала Subotica.com