MILOŠEVIĆ OBIŠAO PET VISOKOŠKOLSKIH INSTITUCIJA U SUBOTICI

Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, prof. dr Zoran Milošević bio je u četvrtak 6. jula 2017. u radnoj poseti Subotici. Tom prilikom sekretar Milošević obišao je sve visokoškolske institucije na teritoriji Subotice i razgovarao sa predstavnicima institucija o upisu u školsku 2017/2018. godinu,  programu rada, kao i o načinu na koji se može unaprediti sistem uzajamnog odnosa nauke, visokog obrazovanja i privrede.

Nakon obilaska državnih visokoškolskih ustanova, pokrajinski sekretar je istakao da je delimično zadovoljan ovogodišnjim odzivom studenata, kao i da je svestan da menadžment visokoškolskih ustanova ulaže veliki napor kako bi obezbedili konkurentnost.

„Svi smo pomalo zabrinuti zbog određenih demografskih kretanja i konkurentnosti zemalja u regionu, jer neki studenti se opredeljuju da studiraju na nekim drugim adresama. Na Visokoj tehničkoj školi to je relativno dobro, kao i Ekonomskom fakultetu i Građevinskom fakultetu. Visoka vaspitačka škola škola čini ogroman napor da izađe iz krize kako u finansijskom smislu, tako i u kadrovskoj konsolidaciji, ali rekao bi da su na dobrom putu. Želim da iskažem zadovoljstvo, jer vidim da ne sede „skrštenih ruku“ i da se, gde god je to moguće, traži veza sa privredom. Vidim da mladi saradnici i kolege koje pristižu pokazuju veće interesovanje, mi smo spremni da pomognemo preko kratkoročnih projekata i odlazaka u inostranstvo na konferencije, da pun smisao autonomiji univerziteta damo kroz kvalitet naučno-istraživačke delatnosti. Sve u svemu zadovoljan sam onim što sam video, jer bez obzira na neko objektivno postojanje krize i neki subjektivni elementi koji su doprineli u radu nekih visokoškolskih institucija, prevazilaze se unutrašnjim naporom“ , rekao je prof. dr Milošević.

Osim fakulteta i visokih strukovnih škola Milošević je obišao i Studentski dom  „Bosa Milićević“  i tom prilikom naglasio da će do početka akademske godine biti rekonstruisana kupatila na prvom spratu. Inače, za rad subotičkog Studentskog centra Pokrajinska vlada je tokom prošle godine izdvojila dva miliona dinara, a ove godine duplo više sredstava. Taj trend će, prema rečima pokrajinskog sekretara, biti nastavljen.

„Neke stvari su zaista pohvalne. Većina studenata koja podnese zahtev biva zbrinuta u okviru Studenskog centra. Želimo da unapredimo kvalitet, pošto se ovde radi o drugoj kategoriji stanovanja. Već sada zahvaljujući aktivnostima koje sprovodi novi menadžment mi ćemo na početku akademske godine prvi i drugi sprat urediti tako da budemo ponosni, da studiranje bude u skladu sa normalnim kvalitetom življenja tih ljudi. Dobre vesti su ne samo kada su u pitanju finansije, nego i da postoji posvećenost ljudi da rade u realizaciji ovog projekta. Vlada Republike Srbije je opredelila sredstva, Pokrajinska vlada i Studentski centar Subotica“, rekao je Milošević.

Adaptacijom i rekostrukcijom sanitarnih čvorova, za koju su opredeljena sredstva iz republičkog i pokrajinskog budžeta, prema rečima direktora Studentskog centra Ranka Čuljkovića, značajno će biti unapređeni uslovi smeštaja studenata. Studentski dom „Bosa Milićević“ raspolaže kapacitetom od 720 mesta, od kojih je 16 namenjeno za smeštaj studenata koji nisu na budžetu.

„Na taj način Studentski centar Subotica će podići deo studentskog standarda na mnogo veći nivo i studente dočekati u mnogo boljim uslovima „ rekao je Ranko Čuljković, direktor Studentskog centra Subotica dodajući da svake godine postoji veliko interesovanje studenata za smeštaj, te je da kapacitet popunjen.

Prilikom posete Subotici Milošević je obišao: Ekonomski fakultet, Građevinski fakultet, Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Visoku školu strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera, Visoku tehničku školu, kao i Studentski centar „Subotica“.

Fotografije i tekst preuzeti sa sajta: www.subotica.com.