MILOŠEVIĆ NA PROSLAVI 44 GODINA POSTOJANJA UNIVERZITETA U CRNOJ GORI

Univerzitet Crne Gore promovisao je, povodom dana Univerziteta i 44. godine postojanja,  10 doktora nauka i uručio plakete za pet studenata koji su osnovne studije u akademskoj 2017/2018. završili sa najboljim uspehom. Tim povodom svečanosti je prisustvovao i pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, prof. dr Zoran Milošević.

Obraćajući se prisutnima rektor Univerziteta Crne Gore, prof. dr Danilo Nikolić osrvnuo se na istorijat Univerziteta, njegov rast tokom godina i podsetio na  mnogobrojne aktivnosti u 2018 godini.

„U ovoj godini dodatno radimo na jačanju internacionalizacije i konkurentnosti Univerziteta, kao središta visokoobrazovnog, naučnoistraživačkog, umetničkog i inovativnog stvaralaštva“, kazao je rektor Nikolić.

Univerzitet Crne Gore osnovan je 1974. godine i predstavlja najstariju ustanovu visokog obrazovanja u Crnoj Gori. Na Univerzitetu studira više od 20.000 studenata.

Univerzitet čine devetnaest fakulteta i dva naučna instituta.

Od 2004. godine organizacija nastave i ispita odvija se  u skladu sa principima Bolonjske deklaracije, po uzoru na moderne evropske univerzitete. Ima sedište u Podgorici, a jedinice i studijski programi locirani su i u Nikšiću, Cetinju, Kotoru, Herceg Novom, Baru, Budvi, Bijelom Polju i Beranama.

Univerzitet Crne Gore je član Evropske asocijacije univerziteta (EUA).