MILIĆEVIĆ: VEĆE UČEŠĆE GRAĐANA U KREIRANJU LOKALNIH POLITIKA

Potpredsednik Pokrajinske vlade Đorđe Milićević obratio se danas u Skupštini AP Vojvodine na Prvoj godišnjoj konferenciji lokalnih skupština i istakao da je najšire učešće građana u donošenju odluka na svim nivoima vlasti, neophodan preduslov za ostvarivanje najvišeg stepena demokratije kojem kao društvo težimo.

„To je ujedno i garancija da će te odluke biti donete u njihovom interesu“, kazao je Milićević i dodao da je od ogromnog značaja da se obezbedi da građani učestvuju i u kontroli realizacije tih odluka.

Milićević je naveo da je učešće građana u kreiranju lokalnih politika još uvek nedovoljno, te da je današnja konferencija potvrda postojanja političke volje da se to stanje menja.

„U Pokrajinskoj vladi takva volja postoji, a siguran sam da to važi i za sve druge nivoe vlasti u našoj zemlji, o čemu umnogome govori i priprema izmene Zakona o lokalnoj samoupravi“, naveo je Milićević.

Prisutnima su se na konferenciji obratili: potpredsednik Skupštine AP Vojvodine Damir Zobenica, gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, potpredsednik Narodne skupštine Republike Srbije Veroljub Arsić, ministar državne uprave i lokalne samouprave u Vladi Republike Srbije Branko Ružić, predstavnica Vlade Švajcarske, načelnica sektora za demokratsko upravljanje Saša Miler i v.d. Stalnog predstavnika Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) Steliana Nedera. Konfereciji je prisustvovao i pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, prof. dr Zoran Milošević.

Dvodnevnu konferenciju organizuju Skupština AP Vojvodine i Grad Novi Sad, u saradnji sa projektom „Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine-druga faza“, koju finansira Vlada Švajcarske, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Današnja konferencija je deo projekta koji je posvećen lokalnim skupštinama i ima za cilj da poveća njihovu nadzornu ulogu u prenošenju dobre prakse sa nacionalnog na lokalni novo, u smislu parlamentarnog nadzora i približavanja građanima. Više od 100 predstavnika skupština opština i gradova iz cele Srbije okupilo se sa ciljem da da se stvori ambijent za efikasnije, odgovornije i ekonomičnije lokalne parlemente. Ideja je da se se uspostavi parlamentarna unija svih skupština koje bi svake godine razmenjivale iskustva u primeni najnovijih dostignuća u digitalnim tehnologijama, sprovođenju zakona i uvođenja novih modaliteta i učešća građana.