MILIĆEVIĆ: BORBA PROTIV KORUPCIJE MORA BITI ENERGIČNA I BESKOMPROMISNA

Potpredsednik Pokrajinske vlade Đorđe Milićević otvorio je danas u Skupštini Vojvodine javnu raspravu o predlogu nacrta Pokrajinskog antikorupcijskog plana (PAP).

On je podsetio da obaveza donošenja tog izuzetno važnog dokumenta proizilazi iz Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije, usvojene 2013. godine. Ta strategija se, kako je Milićević naveo, zasniva na nekoliko temeljnih načela, od kojih je najvažnije načelo nulte tolerancije na korupciju.

„To načelo jasno govori da nijedan oblik korupcije, pa makar on bio i najsitniji, za društvo – nije prihvatljiv! I zato borba protiv svakog oblika korupcije, bez obzira na njegove dimenzije ili pojavni oblik, mora biti energična i beskompromisna“, kazao je Milićević.

Prema rečima potpredsednika Milićevića, Pokrajinski antikorupcijski plan je rezultat čvrste opredeljenosti Pokrajinske vlade da – u skladu sa svojim nadležnostima – stvori jasan i nedvosmislen regulatorni okvir i da u njemu definiše efikasne alate i mehanizme za borbu protiv korupcije.

„Lična odgovornost svakog pojedinca, kao i ukupna društvena odgovornost u borbi protiv korupcije mora da bude na najvišem nivou“, naveo je Milićević dodajući da će Pokrajinska vlada biti beskompromisna u insistiranju upravo na takvom nivou odgovornosti.

Milićević je još dodao da je usvajanje odgovarajuće regulative i definisanje efikasnih mehanizama borbe protiv korupcije, važno i kao deo pregovaračkog procesa o članstvu Srbije u Evropskoj uniji.

„Antikorupcijska politika čini značajan deo Poglavlja 23 tog procesa, a elementi na kojima se zasniva veoma su izričiti: puno funkcionisanje institucija sistema koje se bave borbom protiv korupcije, preventivno i represivno delovanje i, najzad, efikasno procesuiranje krivičnih dela koja sadrže koruptivni element“, naveo je Milićević.

O modelu Pokrajinskog antikorupcijskog plana govorila je Marijana Obradović, pomoćnik direktora za poslove prevencije u Agenciji za borbu protiv korupcije, a dokument je prezentovala  Nela Milišić, predsednica radne grupe za izradu Pokrajinskog antikorupcijskog plana, koja je kroz 15 oblasti predstavila učesnicima javne rasprave ciljeve i mere antikorupcijskog plana .

Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici organa AP Vojvodine, javnih preduzeća, službi, uprava i drugih ustanova i organizacija koje osnivaju Skupština AP Vojvodine i Pokrajinska vlada.