ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ КРАТКОРОЧНИХ ПРОЈЕКАТА ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ У 2019. ГОДИНИ

Конкурс

Правилник

Категорије

Образац

Образац за фазни извештај

Извештај

Финансијски извештај

Одобрени пројекти