ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ УЧЕШЋА НА НАУЧНИМ СКУПОВИМА У ИНОСТРАНСТВУ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДНИКА И СТУДЕНАТА КОЈИ СУ ПОКАЗАЛИ ПОСЕБНЕ РЕЗУЛТАТЕ У 2020. ГОДИНИ

1. Конкурс

2. Правилник

3. Образац пријаве

4. Финансијски извештај

5. Образац извештаја