Јавни конкурс ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ УЧЕШЋА НА НАУЧНИМ СКУПОВИМА У ИНОСТРАНСТВУ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДНИКА И СТУДЕНАТА КОЈИ СУ ПОКАЗАЛИ ПОСЕБНЕ РЕЗУЛТАТЕ У 2019. ГОДИНИ-СРЕДСТВА СУ УТРОШЕНА

Koнкурс

Правилник

Образац пријаве

Образац извештаја

Финансијски извештај

Резултати конкурса