ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ УЧЕШЋА НА НАУЧНИМ СКУПОВИМА У ИНОСТРАНСТВУ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДНИКА И СТУДЕНАТА КОЈИ СУ ПОКАЗАЛИ ПОСЕБНЕ РЕЗУЛТАТЕ У 2018. ГОДИНИ– СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ КОНКУРСА СУ УТРОШЕНА

Конкурс

Правилник

Образац пријаве

Финансијски извештај

Образац извештаја