ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ УЧЕШЋА НА НАУЧНИМ СКУПОВИМА У ИНОСТРАНСТВУ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДНИКА И СТУДЕНАТА КОЈИ СУ ПОКАЗАЛИ ПОСЕБНЕ РЕЗУЛТАТЕ У 2017. ГОДИНИ – СРЕДСТВА ЗА ОВАЈ КОНКУРС СУ УТРОШЕНА

Текст конкурса

Правилник

Образац пријаве

Образац извештаја

Финансијски извештај