ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТЕКУЋИХ ПОПРАВКИ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА, ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ УСТАНОВА СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ЗА 2017. ГОДИНУ – КОНКУРС ЈЕ ЗАВРШЕН

Текст конкурса

Правилник

Образац пријаве

Образац извештаја