Јавни конкурс за суфинансирање образовних програма / пројеката установа високог образовања чији је оснивач Aутономна покрајина Војводина за 2018. годину – СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ КОНКУРСА СУ УТРОШЕНА

 1. Јавни конкурс

2. Правилник

3. Образац пријаве

4. Извештај