ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ У УСТАНОВАМА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ЗА 2020. ГОДИНУ

Конкурс

Правилник

Измена правилника

Образац пријаве

Извештај

Одобрени пројекти