ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ МАШИНА И ОПРЕМЕ У УСТАНОВАМА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ЗА 2019. ГОДИНУ

Јавни конкурс

Правилник

Пријава

Извештај

Измене и допуне предметног Јавног конкурса

Измене и допуне Правилника о критеријумима суфинансирања предметног Јавног конурса

Резултати конкурса