ЈАВНИ КОНКУРС ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА СТУДЕНАТА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Јавни конкурс регресирања превоза

Одлука о регресирању превоза студената

Измена одлуке о регресирању превоза студента

Образац пријаве

Образац извештаја